Ai sở hữu sòng bạc móng ngựa

Ai sở hữu Sòng bài Móng Ngựa?

Sở hữu Sòng bài Móng Ngựa là một chủ đề phức tạp với nhiều thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, hiện nay, Sòng bài Móng Ngựa được sở hữu bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Móng Cái (MTC).

Lịch sử sở hữu:

 • 1995: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Móng Cái (MTC) được thành lập.
 • 2003: MTC được cấp phép xây dựng và kinh doanh Sòng bài Móng Ngựa.
 • 2006: Sòng bài Móng Ngựa giai đoạn 1 chính thức đi vào hoạt động.
 • 2015: Sòng bài Móng Ngựa giai đoạn 2 khai trương.
 • Hiện nay: MTC là chủ sở hữu và vận hành duy nhất Sòng bài Móng Ngựa.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Móng Cái (MTC):

 • Là một công ty đại chúng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 • Hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí.
 • Sở hữu nhiều dự án bất động sản, khách sạn, khu du lịch lớn tại Quảng Ninh.

Ảnh hưởng của MTC:

 • Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.
 • Tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương.
 • Góp phần quảng bá du lịch Quảng Ninh ra thế giới.

Hình ảnh:

Logo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Móng Cái (MTC)

Bảng biểu:

Năm Sự kiện
1995 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Móng Cái (MTC) được thành lập.
2003 MTC được cấp phép xây dựng và kinh doanh Sòng bài Móng Ngựa.
2006 Sòng bài Móng Ngựa giai đoạn 1 chính thức đi vào hoạt động.
2015 Sòng bài Móng Ngựa giai đoạn 2 khai trương.
2024 MTC là chủ sở hữu và vận hành duy nhất Sòng bài Móng Ngựa.

Kết luận:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Móng Cái (MTC) là chủ sở hữu duy nhất của Sòng bài Móng Ngựa. Họ đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Sòng bài Móng Ngựa và ngành du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *